Udskriv

VVM E45 Århus-Randers

VVM Rapport E45 Aarhus-Randers

Udskriv

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i Trige Forsamlingshus

Torsdag den 8. November 2018 kl. 19.30

D a g s o r d e n

      1. Valg af dirigent

  1. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

  2. Behandling af indkomne forslag

  3. Debat

  4. Eventuelt

Er der forslag I ønskes behandlet eller ting I synes der er behov for at drøfte på Repræsentantskabsmødet skal forslag eller emner være formanden i hænde senest tirsdag den 25.oktober 2018 på adressen – Steen Edeling, Bærmosevej 1, 8380 Trige eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Husk I har 2 medlemmer i repræsentantskabet, mød op og vær med til at bestemme, hvad der skal ske i vores lokalområde.

Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding

senest 1. November 2018 til Steen Edeling: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Henny Hansen: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Venlig hilsen og på gensyn

Trige – Ølsted Fællesråd

Forretningsudvalget

Udskriv

Generalforsamling Trige Søndegård

Den selvejende institution Trige Søndergård

Generalforsamling den 19. september 2018 kl. 19.00

 I Fællesrådets lokaler på Trige Søndergård

 Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formand

Ole Andersen, Trige Møllevej 206 eller på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 15. sept.

Alle der er interesserede i at Søndergård forbliver på lokalområdets hænder efter 2019

Kan støtte bestyrelsen ved at møde op og deltage i debatten om, hvordan det kan lade

sig  gøre.    

Vel mødt

Bestyrelsen 

Udskriv

Sammenlægning af dagtilbud- svar fra Thomas Medom

Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C
Trige-Ølsted Fællesråd
Att: Steen Edeling, formand

Kære Trige-Ølsted Fællesråd
Tak for jeres brev af 1. oktober 2018 om sammenlægningen af Lisbjerg Dag-tilbud med Trige-Spørring Dagtilbud. Sammenlægningen af de to dagtilbud er en del af det budgetforlig, som 28 ud af 31 af byrådets medlemmer indgik den 21. september 2018.
Jeg kan forstå, at beslutningen har skabt utryghed og frustrationer. Det er selvfølgelig ikke rart. I beskriver flere bekymringer. Jeg har ikke mulighed for at gå ind i de enkle problematikker. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at sammenlægningen af dagtilbuddene ikke har betydning for, hvor børnene i Lisbjerg og Trige-Spørring kommer til at gå i daginstitution. Der er tale om en ledelsesmæssig sammenlægning, og vi ændrer ikke på reglerne for anvis-ning af pladser til vuggestue og børnehave. Forliget ændrer heller ikke på antallet af institutioner. Kun på hvordan disse institutioner ledes.
Børn der bor i Lisbjerg vil som udgangspunkt få tilbudt en plads i anvis-ningsdistrikt Lisbjerg. Mens børn der bor i Trige eller Spørring som ud-gangspunkt vil få tilbudt en plads i anvisningsdistrikt Trige-Spørring. Det er de regler der gælder i dag, og det ændrer budgetforliget ikke på.
Såfremt det ikke er muligt at finde en plads i anvisningsdistriktet vil det på-gældende barn få tilbudt en plads i det garantidistrikt, som barnet bor i.
Børn og Unge forsøger altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt eller på forældrenes vej til og fra arbejde. Det er ligeledes de samme regler som i dag. Ligesom garantidistrikterne er de samme som i dag.
Hele vejen gennem budgetforhandlingerne har jeg kæmpet for at undgå besparelser tættest på børnenes og familiernes hverdag. Personligt er jeg derfor meget tilfreds med de dele af forliget, der – trods et væsentligt spare-krav til Børn og Unge - stort set er uden besparelser på de børnenære om-råder, såsom pasning, undervisning, SFO og fritidstilbud.
Ved at sammenlægge 14 dagtilbud til 7 dagtilbud opnår vi en besparelse på administration og ledelse, som vi ellers skulle have fundet tættere på børne-nes hverdag. Derfor har vi valgt sammenlægningen.
Med venlig hilsen
Thomas Medom

Udskriv

Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Byrådsreferat 10-1-2018

Dagsorden pkt.20