Udskriv

Peter Vilkens d 11-11-2016

Tradition d.11.11 på Bakkegårdsskolen.

Nedlæggelse af blomster på Peter Vilkens grav på kirkegården i Trige er en tradition, der startede i 1992. Bakkegårdsskolen modtog en henvendelse fra Le Souvenir Francais – Den Danske Kommite: Ville skolen afholde en højtidelighed  med nedlæggelse af blomster hvert år d. 11.11 på Peter Vilkens grav?

Skolen accepterede, og lige siden er det blevet en af skolens faste traditioner. I 1992 var det Henning Andersen som startede, og fra 2004 har Jonna Bunk videreført traditionen.

Hvert år samles skolens to fjerdeklasser med deres lærere, så får de fortalt den spændende historie om Peter Vilkens, som efter et langt begivenhedsrigt liv endte sine dage i Tri ge.

Han havde været fransk soldat, og deltaget i mange af kejser Napoleons krige som en af hans trofaste veteraner. Han blev såret flere gange, men han blev også dekoreret og modtog den fineste franske orden: Æreslegionens kors. Men da kejser Napoleon måtte abdicere, måtte Peter Vilkens og de andre veteraner aflevere deres orden og vende hjem. Peter Vilkens gik hele vejen hjem, og han havde svært ved at skabe sig en ny tilværelse, han var soldat og det var ikke let at vende tilbage til en almindelig hverdag . Han endte i Trige, først som bestyrer på en gård, men senere som daglejer og postbud.

Efter fortællingen om Peter Vilkens går eleverne op til  kirken. De samles foran kirken, og to elever fra hver klasse er udvalgt til at lægge blomster på graven. Efter en kort mindestund ved graven lægger eleverne  blomsterne, som naturligvis er i de franske farver. Så går eleverne rundt på kirkegården sammen med deres lærere, enkelte lægger blomster på deres familiegrave.

Der afsluttes i kirken, hvor organisten spiller fransk musik, og præsten Lone Hindø fortæller om fransk kultur. pb111955 1