Udskriv

Separatkloakering i Trige 2016

Aarhus Vand fornyer kloakledningerne og adskiller samtidig regnvand og spildevand i Trige By. Det forbedrer vandkvaliteten i Fattiggårdsgrøften og Holmkærgrøften og er med til at tilpasse området til mere regn som følge af klimaforandringerne.

Fra den 19. september 2016 sætter Aarhus Vand en række kloakarbejder i gang i de fælleskloakerede om-råder i Trige. Det vil sige områder, hvor kloaksystemet afleder både regn- og spildevand i samme ledning. Aarhus Vand etablerer to ledninger, en regnvandsledning og en spildevandsledning, og det betyder, at grundejerne i disse områder skal have adskilt regn- og spildevand på egen grund. Separatkloakering giver en række fordele både for grundejere, miljø og samfund. Ved kraftige regnskyl er den helt store fordel, at regnvandet løber i sin egen ledning, og at der samtidig bliver bedre plads i spilde-vandsledningen. Med separate kloakker kan man som grundejer undgå tilbageløb af spildevand, der ellers ville ende i en eventuel kælder. Der er også mindre risiko for, at overfladevand fra vejen og ens grund ender i kælderen. Aarhus Vand vil informere de berørte grundejere grundigt om projektet, blandt andet gennem breve og på informationsmøder.

Kloakering 2016 1 komp

Figurtekst: Kortet viser tidsplanen for separatkloakeringen i Trige - Etape 2016-2017

 

Etape 2016-2017

I løbet af 2016-2017 vil Aarhus Vand etablere nye regn- og spildevandsledninger i området mellem Bjørnshøjvej og Lergravvej. Det indebærer, at de ejendomme, der i dag har fælleskloak, skal separeres i løbet af 2018. I de øvrige fælleskloakerede områder i Trige etablerer Aarhus Vand nye regn- og spildevandsledninger i løbet af 2017-2018. Her skal grundejerne have adskilt kloaksystemet på egen grund i 2018-2019.

Regnvandssø ved Gartnerparken/Holmkærvej

Regnvandet fra Trige ledes i dag til Fattiggårdsgrøften og Holmkærgrøften. Under kraftig regn kan der være risiko for udledning af spildevand til grøfterne. Når separatkloakeringen i Trige er gennemført, vil der ikke længere være udledning af spildevand til grøfterne. Som sidste led i arbejdet skal der etableres en regnvandssø på marken ved Gartnerparken/ Holmkærvej. Formålet med søen er at forsinke og rense regnvandet fra veje og hustage.

Kloakering 2016 2 komp

Figurtekst: Visualisering af regnvandssøen ved Gartnerparken/Holmkærvej

Udskriv

Midttrafik

Forslag til trafikplan Aarhus 2017 er nu sendt ud i høring i perioden 25. januar og i 5 uger til udgangen af februar måned.
For Trige er det en reduktion på 33% i afgange. Det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med.
Forretningsudvalget har bedt om et møde med Midttrafik, så de kan begrunde denne drastiske forringelse og vil invitere vores
repræsentantskab til at deltage i mødet.
Materialet kan læses på kommunens hjemmeside, hvor materialet ligger som bilag til sagen ved forelæggelsen for Byrådet på
mødet den 2. december 2015, sag 11.

Trige-Ølsted Fællesråd

Udskriv

Thorkild Simonsen i Trige

Thorkild Simonsen 2

Trige menighedsråd og Brugerrådet ved Bjørnshøjcentret havde arrangeret en dejlig formiddag med fhv. borgmester Thorkild Simonsen. Han fortalte om sit liv: ”Fra maler til minister”.

Der var 90 deltagere, og vi havde endda venteliste. Efter foredraget blev der serveret hjemmelavede gule ærter. På billedet ses Thorkild Simonsen, Jytte Brøgger og Lone Hindø.

Udskriv

Nyt tilbud til alle borger i Trige, Ølsted og Spøring sogn.

Cafe Bjørnshøj

Gartnerparken 1-5

8380 Trige.

Caféen Bjørnshøj

 

Lokalcentret i Trige afholder suppedag for alle borger stor som små – ung som gammel.

Den første tirsdag i hver måned.

Det vil sige Tirsdag den 12 -1.  9-2.  8-3 . 12-4. 2016.

Det starter  kl. 17 hvor vi så vil serverer en god vinter suppe.

Efter suppen har du mulighed for at købe kaffe og kage.

Der vil til tider være lidt musikalsk underholdning eller vi tager højskole sangbogen frem og synger lidt.


Pris for suppen er 40 Kr.

Tilmelding fredagen før  på  tlf. 51715467

Eller kom forbi vores dejlige caf`een og få en snak med Birgit Nilsen.

Jeg håber der er plads i jeres blad til dette indlæg.

Skulle du have brug for yderligere, kan du bare kontakte mig.

På Cafeens vegne

Leder Helle Klopp