Udskriv

Thorkild Simonsen i Trige

Thorkild Simonsen 2

Trige menighedsråd og Brugerrådet ved Bjørnshøjcentret havde arrangeret en dejlig formiddag med fhv. borgmester Thorkild Simonsen. Han fortalte om sit liv: ”Fra maler til minister”.

Der var 90 deltagere, og vi havde endda venteliste. Efter foredraget blev der serveret hjemmelavede gule ærter. På billedet ses Thorkild Simonsen, Jytte Brøgger og Lone Hindø.

Udskriv

Referat fra møde i Aarhus Byråd Lokalplan 980 - Boligområde i Trige - Forslag

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 27. august 2014

Sag 27: Lokalplan 980 - Boligområde i Trige - Forslag

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2014/2014-08-27/Referat-5a6f/786dd55a-5da5-43bb-96a9-b84f37cbb0da.aspx