Udskriv

Referat af Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd den 20. maj 2014.

Dagsorden  

 

1.       Valg af dirigent

    2.       Præsentation af nye medlemmer

    3.       Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

    4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab

    5.       Udvalgsberetninger til godkendelse

    6.       Behandling af indkomne forslag

    7.       Valg til Forretningsudv. på valg Henny Hansen,

           Steen Edeling, Peter Viuf

             Valg af suppleanter på valg Inge Lise Jensen

             Valg af revisor på valg Peter Bendtson

    8.       Eventuelt

Formand Steen Edeling bød velkommen.

       1.       Niels Hjortshøj valgtes som ordstyrer.

2.       Nyt Medlem. Andelsboligforeningen Bjørnebo.

3.    Formandens beretning se vedhæftede bilag.

Der var forespørgsel ang. Lokalplan 818 – arealerne ved Pannerupvej bag Lindegården og hvordan busbetjening af Trige bliver, når Letbanen starter op i 2017. Det ved vi ikke noget om, men det er nok for optimistisk at tro, at der ikke sker ændringer. Henny tror, at det måske bliver linje 117 der kører ad Randersvej der evt. skal kører ned til Trige, men det er kun gætværk.

Cykel/gangsti langs Lergravvej er stadig på ønskesedlen, og skal tages op med Vejkontoret.

Der var forespørgsel til hvordan Biblioteket fungerer, Anne Marie Jensen kunne fortælle, at betænkelighederne omkring det selvbetjente bibliotek var unødvendige, det fungerer uden problemer. Biblioteket bliver muligvis opgraderet til Medborgercenter, men i givet fald, vil der blive indkaldt til Borgermøde. Trige bibliotek er en solstrålehistorie, det har været dømt nedlagt i flere omgange, men ser ud til at leve i bedste velgående.

 Inge-Lise Jensen mener, at der flyver for mange ukrudts/blomsterfrø fra hjørnegrunden Trige Centervej/Vester Møllevej til haverne i området.

 Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Mødelokalet på Trige Søndergård er ikke længere i stuehuset, men på 1. sal i ST bygningen. Vore medlemmer er stadig meget velkomne til at låne lokalet til møder. Fordelen ved flytningen er, at det nye lokale er meget større, men de der har prøvet det klager over støj fra salen forstyrrer. Vi vil udarbejde skema for, hvornår der er aktivitet i salen og kan på den måde rådgive om egnede mødetider, hvor der er ro på. Der anskaffes termokander og evt. manglende service til køkkenet.

4.    Regnskab for Fællesråd og Treklang forelagt og enstemmigt godkendt. Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet. Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.

5.    Ingen udvalgsberetninger til godkendelse

6.    Forslag fra Forretningsudvalget om forhøjelse af kontingent fra 200 kr. til 250 kr./år vedtaget.

7.    Genvalg til Henny Hansen, Steen Edeling og nyvalgt Peter Viuf der var suppleant for Anne Schumacher der fratrådte i sommeren 2013.

Genvalg til suppleant Inge-Lise Jensen, nyvalgt suppleant Annette Kjær Lange.

Genvalg til revisor Peter Bendtson.

8.     Se på Facebook ”8380 Trige” hvor der lægges oplysninger ind om aktiviteter.

Fællesrådets hjemmeside er ikke blevet opdateret længe, det bliver der gjort noget ved hurtigst muligt.

Bodil Nielsen synes, at der skal gøres noget ved gadekæret, der var enighed om, at det trænger til en renovering.

Der kørers for stærkt gennem byen.

Der trænger til at blive samlet affald langs stien fra brugsen til skolen.

Det er for dårligt, at der stilles affald af mange forskellige slags ved glas- og papircontainerne på P-pladsen bag brugsen.

Der er således mange ting for Forretningsudvalget at tage fat på, så vi må i arbejdstøjet.

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden og mødet fortsatte med en bid brød.

For ref. Henny Hansen.