Udskriv

Referat fra Repræsentantskabsmøde 29 maj 2018

Trige-Ølsted Fællesråd

 Steen Edeling fremlagde Forretningsudvalgets beretning

Velkommen til det halvårlige repræsentantskabsmøde. Ikke bare i Trige, men i det ganske land har vi haft en fantastisk maj måned, og vi kan jo håbe, at såvel vejr som humøret holder sig hele sommeren over. Vi har i nat fået en ordentlig skylle, og jeg er sikker på, at ikke mindst vore landmænd bland os er glade. Hvis vi kan få lavet en aftale om, at det kun regner om natten, vil det jo være fint.

Jeg vil starte med at sige lidt om ”Torvet”, d.v.s. området foran Brugsen. Træerne langs  vejen blomstrede så flot her i foråret, men ellers er området desværre lidt misligholdt.

Mere eller mindre skæve betonklodser og en plakatsøjle, der ikke bliver brugt, er situationen lige nu. Jeg vil den kommende tid tage kontakt til kommunen, som ejer størstedelen af pladsen, og forsøge at få dem til at gøre noget ved tingene. Jeg håber vi, i tæt kontakt med Jette i Brugsen, kan formå kommunen til at fikse det hele lidt op.

Og når jeg nu er ved det blomstrende forår; der vil også fremover være mulighed for at søge om blomsterløg. En portion på 2000 eller 3000 løg ER meget, så meld ind til Henny, og så kan der være mulighed for, at flere foreninger slår sig sammen om ansøgning af en portion blomsterløg.

Tilbage i foråret 2017 fremsendte Aarhus Kommune den første skrivelse om en evt. tilladelse til NCC om at ombygge og forny asfaltfabrikken. Fællesrådet fremsendte vores indsigelse og bekymring den 1. juli 2017, hvilket var medvirkende til, at Aarhus Kommune pålagde NCC at udarbejde en såkaldt VVM undersøgelse.

Tidligt dette forår har kommunen anmodet om vores forslag til en evt. tilladelse til NCC, og NCC har også holdt ”Åben fabrik” på området, hvor de fortalte lidt nærmere om planerne for stedet.

Forretningsudvalget har i brev af 5. april i år på ny skrevet til kommunen om vores bekymringer i forhold til fabrikken, særligt i forhold til miljø og trafikpåvirkninger af området og vores by. Jeg har i dag været i kontakt med Teknik og Miljø, og ud fra deres plan, skal vi helt hen til juni 2020, hvor der vil være udløb af den endelige klagefrist inden en evt. tilladelse til fabrikken.

Jeg kan ikke undlade at sige lidt om Letbanen. Sammen med de øvrige fællesråd har vi opfordret kommunen til at stille planerne om etape 2 lidt i bero. Der ser ud til, at et flertal i Byrådet har meget travl med at skyde etape 2 i gang. Jeg må bare sige, at historien omkring etape 1 ikke er imponerende. Byrådet og Region Midt HAR taget betaling for etape 1, bl.a. ved en markant forringelse af den kollektive trafik i Trige, og hvad har man leveret indtil nu? en minirute fra Banegården til Skejby og retur. Olm det er Letbanen der ”fortsat” hænger i bremsen, eller om det er uoverkommelige administrative forhindringer i Trafikstyrelsen skal jeg ikke gøre mig til dommer over. MEN hvor må det være TRÆLS at vore borger i Lisbjerg, Odder og Grenaa fortsat at kunne se de nyanlagte spor, men ingen tog  - som SLET INGEN TOG.

Borgmester Bundsgård, som jo siges at være folkelig, må simpelt hen lytte mere til borgerne og få sat gang i tingene.

Det forlyder, at Byrådet vil etablere en gruppe (af byrådsmedlemmer) der skal være i tættere kontakt med Fællesrådene – der lyder fint, såfremt det er tænkt som en kontaktordning, og ikke et filter.

Et andet sted i kommunen – Sport og Fritid – har man tanker på kultur i forstæderne. Vi har dog ikke i Fællesrådet udtænkt konkrete kulturtiltag, og har i denne omgang ikke søgt om at komme i betragtning til Kultureksperimentarium 2018.

I Trige kan vi se, at der fortsat er godt gang i udbygningen. I Pilehegnet er der stort set udlejet lige så hurtigt som de kan bygge rækkehusene. På Bærmosehøjen er stort set alle grunde nu ved at være bebygget og endnu en portion grunde er sat til salg på østsiden af Randersvej. Byen vokser og giver forhåbentlig mere liv og flere tilbud til dets borgere.

Kommunen har desværre opsagt lejemålet på Trige Søndergård for så vidt angår Fritidsklubben. Det bliver spændende at se, om andre eventuelt kan være interesseret i at leje sig ind i stedet. Forandringer sker der også i Trigeparken og ombygningen på Bakkegårdsskolen er i fuld gang.

Til slut vil jeg henlede jeres opmærksomhed på en app til jeres telefoner. ”Aarhus Borgertip” svarer til de muligheder, der rent faktisk har været tilgængelige på kommunens hjemmeside, men nu er det altså også muligt hurtigt på telefonen at kunne gøre opmærksom på ting og hændelser som ”nogen” burde gøre noget ved. Der er rigtig mange muligheder for at bringe sig i direkte dialog med kommunen, og jeg håber, at mange vil benytte sig af dette tilbud.                                                                                                       

 Bemærkninger til beretningen.

 Letbanen er til grin, en rigtig god Aarhushistorie

 Nu må der tages hånd om problemerne med udkørsel til Randersvej i Rema krydset.

Da vi nu har fået opfyldt vores ønske om fortov langs Lergravvej, så nu står Remakrydset for tur.

 På sidste møde fremlagde repræsentanter for Bærmosehøjen et projekt for grønt område. Der var begejstring for det, og der blev lovet, at vi ville høre mere om det bl.a. i Treklang. Siden har ingen hørt noget til det. Forretningsudvalget har rykket uden resultat, ligesom Treklang, der heller ikke har fået tilbagemelding.

Steen Søgård gjorde opmærksom på, at der er planer om udstykning af areal syd for Pannerupvej, umiddelbart bag Byhøjen.

Vi vil være obs på byggehøjden, når planerne bliver offentliggjort.

 Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkomne forslag til behandling.

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt

                                         

Genvalg til Steen Edeling, Peter Viuf og Henny Hansen

 Nyvalgt suppleant Jesper Holt Andersen

 Nyvalgt revisor Peter Bendtson.

 Under eventuelt blev spørgsmål rejst om støj fra forsamlingshuset, når det er udlejet til fester. Det vedrører ikke Fællesrådet, men repræsentanter for forsamlingshusets besvarede spørgsmål.

    Spørgsmål om dårlig vandafledning i svinget Trige Centervej/Holmkærvej tager vi med til næste møde hos kommunen.

Ref. Henny Hansen