Udskriv

Beretning maj 2014

 

Velkommen

Dejligt at se et så stort fremmøde. Særlig velkommen til vores seneste nye medlem. 

TØF har p.t. 37 medlemmer og repræsenterer dermed bredt foreningslivet i Trige og Ølsted.

 

Siden sidste Repræsentantskabsmøde har der været forholdsvis stille i Fællesrådet. Mødeaktiviteterne har ligge på et minimum, og jeg tager det som et udtryk for, at der lige p.t. ikke er de store hurdler der skal tages stilling til, og så alligevel…..

 

Jeg vil omtale et par sager som fortsat har vores bevågenhed, og hvor det er vigtigt, at vi som Fællesråd forsøger at holde fast i en tovende og følge sagerne til dørs.

 

Vores og en række beboers anke til Miljøklagenævnet i forhold til Århus Kommunes tilladelse til HCS er endnu ikke afgjort. Status på hvor sagen lige p.t. beror, er meget vanskelig at finde ud af, og vi må belave os med tålmodighed.  HCS KUNNE rent faktisk være gået i gang med at lave deres virksomhed om på Høgemosevænget og etablere virksomheden i forhold til den tilladelse der er meddelt fra kommunen, men det kan vi jo konstatere, at de ikke er. Vi tager det som et udtryk for, at de nok ikke vil investere i en etablering/ombygning, hvis der er en reel risiko / chance for at Miljøankenævnet pålægger HCS at der skal laves en VVM undersøgelse.

 

I februar (25.) var Henny og undertegnede til det årlige Fællesrådsseminar på Rådhuset. Der var muligheder for at udveksle erfaringer med de øvrige Fællesråd i Århus Kommune, ligesom der var mulighed for at træffe en række af de administrative og politiske chefer, bl.a. borgmesteren. På forespørgsel lovede han, at lokalområderne/Fællesrådene vil blive inddraget i fremtidige planer for de respektive Fællesråd. Det må vi jo så holde ham op på.

 

Fællesrådet er blevet opmærksomt på, at der tidligere angivelig har været en sti (en såkaldt ”trædesti”) fra Randersvej til Lergravvej. Stien er der ikke længere, og vi kan konstatere, at den er pløjet op. Hvis man efter oktober 2004 har pløjet en eksisterende sti op, er det formentlig i strid med Naturbeskyttelsesloven. Vi er i dialog med Århus Kommune (Natur og Miljø), men mangler dokumentation for stiens eksistens. Hvis der blandt Fællesrådets medlemmer er nogen der har billede dokumentation eller lign. for stiens eksistens, er de meget velkommen til at sende det til Forretningsudvalget.

 

Området er hjemsøgt af et spøgelse. Et spøgelse i form af en mulig LUFTHAVN. Siden jeg flyttede til Trige i 1996 har der med jævne mellemrum været mere eller mindre valide historier om at NU skulle der laves en Ny Århus Lufthavn. Der har været kastet placeringer ind som Hammel, Herskind Hede og ikke mindst Thomasminde her lige ved siden af Trige. OM der skal være en lufthavn har Fællesrådet som udgangspunkt ingen mening om, og endnu mindre mulighed for at bestemme, MEN der skal ikke være tvivl om at vi vil gå aktivt ind i en sådan sag HVIS den på noget tidspunkt kommer i nærheden af realiteter der har indflydelse på vores lokalområde. Indtil da venter vi i spænding!

Med det seneste tiltag i Billund med at det er lykkes dem at få projekteret en jernbaneforbindelse fra Vejle til Billund, vil jeg personligt anse det for overordenlig tvivlsom, om der er grobund for en Ny Århus Lufthavn.

 

Århus Kommune har for nylig sat 8 grunde til salg i udstykningen ved Bærmosehøjen (ved Holmkærvej) og så er den udstykning så småt ved at være udsolgt. Flot at man i en tid hvor der eller har været total stilstand, stille og roligt har solgt grundene, og hvor en række nye Trigeborgere har kunnet flytte til. Velkommen til dem.

Jf. de tidligere lokalplaner, kommer turen nu til området øst for Randersvej. Den 30. april har Århus Kommune indkaldt til licitation for byggemodning af et området ved Pannerupvej. I betingelserne for udbuddet, er det anført, at byggemodningen skal ske i perioden fra 19. maj til 28. november.

 

Som de sidste par ting vil jeg nævne et par mere konkrete ting for Fællesrådet.

Vores møderum på Trige Søndergaard har vi ”byttet”. Dagplejen havde et stort ønske om at kunne inddrage møderummet til deres daglige drift, og det imødekom vi. Vi har så etableret møderum i den renoverede del af Trige Søndergaard, på 1. salen over omklædningen. Rummene er noget større, og jeg vil opfordre medlemmerne af Fællesrådet til at benytte med til fx generalforsamlinger og lign.

Økonomisk betyder dette mageskifte, at vi spare 2-3 tusinde kroner pr. år.

 

På seneste Repræsentantskabsmøde nævnte jeg, at Fællesrådets økonomi er lidt anstrengt, men som det også fremgår af aftenens ”indkomne forslag”, er det Forretningsudvalgets opfattelse, at en mindre kontinentforhøjelse er rimelig, og vi håber Repræsentantskabet vil bakke op om en forhøjelse af kontingentet fra 200 til 250 kr. pr. forening pr. år.

 

Til slut vil jeg gerne endnu en gang rette en tak til Karl Erik Hvid, der sikrede at vi fik plantet blomsterløg midt i byen. Det har været et rigtig godt og meget flot indslag i Triges midtby. Tak for det.

 

 

På vegne af Forretningsudvalget

 

 

Steen Edeling, formand.

 

TRIGE ØLSTED FÆLLESRÅD