Udskriv

Rundt om Trige

 

I Århus forstaden Trige, er der gang i udviklingen, indenfor de seneste år, er Lergravvænget og Holmkær udbygget og i 2006 sker der med Byfornyelsesprojekterne en modernisering af midtbyen. Tilsammen et udtryk for, at Trige ikke er en søvnig forstad til Århus, men et godt lille samfund med dynamik og beboere, der er aktive omkring et godt liv i hverdagen, og som har øje for de krav, morgendagens samfund stiller.

Trige er et ældgammelt beboelsessted. Trige Kirke er fra 1100-tallet, og der er registreret flere gravhøje i området, allerede i 1600-tallet er Trige beskrevet og i Trap Danmark fra 1879 står om Trige Sogn," at det i forening med annekset Ølsted er én kommune, og at sognet består af 769 indbyggere, 35 gårde, 71 huse med og 44 huse uden jord, samt 2 Weirmøller på Trige Mark, Østermølle og Vestermølle".

Hjulgårdsvej i TrigeI næsten 100 år ændrede dette billede af Trige sig ikke ret meget, moderniseringen af hovedvejen Århus-Randers var den første spæde start på udviklingen. Skærvefabrikken, i dag NCC, er etableret i 1939, det var den første industrielle virksomhed i sognet. Den gav dog kun beskæftigelse til få lokale borgere, så det var stadig landbruget der var hovedbeskæftigelsen i Trige.

Ved Kommunesammenlægningen i 1970 blev Trige en del af Århus Kommune, og det satte for alvor gang i udviklingen, først med Ringgårdens etagebyggeri Trigeparken i 1970´erne og parcelhuskvartererne Holmkær og Bærmosehøjen i samme periode. Med Trigeparkens udbygning fik byen også vuggestue og fritidshjem, samt endnu en børnehave som supplement til den eksisterende i Trige Skoles gamle bygninger ved Pannerupvej.

I 1968 blev Bakkegårdsskolen indviet, den var nu fællesskole for Trige-Ølsted og Spørring.

Branddammen i TrigeI 1980 blev der anlagt nye boldbaner og Bakkegårdsskolen blev udbygget med en boldspilhal, der blev etableret junior-, ungdoms-, og seniorklub på Trige Søndergård, tiltag, som blev til glæde for alle Triges beboere.

November 1989 åbnes dørene i Lokalcenter Bjørnshøj, der er beskyttede boliger til 24 og med de tilhørende servicefunktioner kom der nye muligheder for den ældre del af befolkningen.

Biblioteket i TrigeSiden 1936, har der været bibliotek i Trige. Det har haft til huse forskellige steder i området, men sidste skud på stammen er Kombibiblioteket, der er en udbygning af Bakkegårdssskolen.

Trige har også butikstorv, her er der Brugs med postkontor, kiosk, genbrugsbutik, grill- og pizzabar og Bodega. I midtbyen er også frisører og tandlæge.

Både mod øst og vest, er der rekreative områder i form af skove og åbne arealer.

Kort sagt, Trige er et moderne lille landsbysamfund med muligheder for en god livskvalitet både for børn og voksne.