Siden sidst » Beskyt drikkevandet

Beskyt drikkevandet

Foråret er heldigvis over os, så vi begynder at være mere ude bl.a. i vores have. Der bliver brugt en hel del sprøjtegifte i Danmarks private haver. Sprøjtegifte bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe, men nogle af midlerne har problematiske effekter på menneskers sundhed og miljøet. Sprøjtegifte, der kun skulle tage livet af ukrudt, skylles ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand. Så meldingen er klar: Gør haven sprøjtefri.

Vi har masser af sundt og rent drikkevand i vores vandhaner. Sådan skal det blive ved med at være. Flere drikkevandsboringer ligger i eller tæt ved de steder vi bor i Trige og Ølsted. Brug af sprøjtegifte i haver risikerer derfor at sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt, at vi sammen gør en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Beskyt drikkevandet – gør haven sprøjtefri!

Det er ikke alle der er vilde med havearbejde. Men med de rigtige redskaber, timing og teknik er det faktisk slet ikke så svært at holde haven fin uden brug af sprøjtegifte. Nedenfor et par gode råd til holde haven ren uden kemi.

Fliser og vejarealer er områder med størst risiko for forurening ved brug af sprøjtegifte. Under disse overflader er det øverste muldlag nemlig fjernet, hvilket betyder at der er større risiko for, at sprøjtegiften ikke når at blive tilstrækkelig nedbrudt. Heldigvis kan man sagtens holde fliser og andre havearealer rene uden brug af sprøjtegifte.

Fliser

Skal du holde fliserne rene for ukrudt er det lettest at fjerne nyspiret ukrudt mellem fugerne lige efter regn. Brug en fugerenser eller lignende. Fej gerne dine fliser med en stiv kost en gang i ugen og kom godt og grundigt forbi fugerne. Er der alger på overfladen af dine fliser, kan du skrubbe fliserne godt med en stiv kost og en blanding af sand og vand. Skyl blandingen væk og dine fliser er rene igen.

Græs

Mos i græsplænen kan bekæmpes med en rive. Når du river plænen er det vigtigt, at jerntænderne har været helt nede og løsne det øverste jordlag, sådan at græsrødderne får masser af lys og luft. Jo bedre vækstvilkår græsset får, jo sværere bliver det også for mosset at gro. Med en almindelig rive får du ofte rykket en stor del af græstørven med op. Det kan derfor være en god idé at investere i en mosrive, som har nogle meget smalle men lange tænder.

Grus

Har du problemer med ukrudt på arealer med grus? Skær ukrudtet over lige under jordoverfladen med et skuffejern. På større arealer, kan du bruge hjulhakke. I tørre perioder kan du rive arealet, så kimplanterne forstyrres og større planter ’slides’. Gentag gerne behandlingen en gang om ugen.

Bar jord

Du kan forebygge krudt under hæk, buske og stauder ved at dække jorden med bunddække og herved begrænse adgang til plads, lys, vand og næring. Bunddække virker dog kun forebyggende og rodukrudt skal derfor fjernes først. Jorddække giver også skjulesteder til nyttedyr, men vær opmærksom på, at svampe og snegle også kan holde til her.

Ukrudt

Hakkejern og håndlugning fungerer på 1- og 2-årigt ukrudt. Hold jorden løs i overfladen omkring planterne, så ukrudtet ikke spirer så let og riv gerne de bare jordstykker en gang om ugen.

Bladlus

Hvordan fjerner du lus fra planterne uden sprøjtegift? Når planter i haven bliver angrebet af lus, så grib haveslangen og spul lusene væk med vand. Udover at spule planterne, så kan du gennemgå dine planter jævnligt for lus og fjerne dem ved at skrabe dem af planterne.

Link til flere gode råd til en sprøjtefri have:
www.havenyt.dk