Siden sidst » Blomsterfrøpuljen åbner igen

Blomsterfrøpuljen åbner igen

Aarhus Kommune har igennem de sidste 5-6 år været i gang med at omlægge græsplæner og rabatter til mere vilde blomsterenge. Kommunen indsatsen, men vi vil også gerne hjælpe aarhusianerne i gang med at omlægge græsplæner til mere varierede blomsterenge på private arealer.

Derfor kan grundejerforeninger og andre, der vil omdanne egne græsplæner til blomsterenge, søge om blomsterfrø. Desuden kan skoler, lokalcentre og andre offentlige institutioner søge om blomsterfrø. Det er en forudsætning, at arealet er offentligt tilgængeligt, og at ansøger selv tager ansvar for at omlægge og passe området.

Læs mere om blomsterfrøpuljen på https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/

 

Frøpuljen er åben for ansøgninger, og du skal søge digitalt via ansøgningsplatformen http://brugaarhus.dk/

I det digitale skema skal du under ansøgningstype vælge ”Ansøgning om blomsterfrø”.

Der er deadline for at søge om frø d. 1. september 2024.