Siden sidst » Høringssvar Høgemosevej – Trige Centervej

Høringssvar Høgemosevej – Trige Centervej

På vegne af Fællesrådet i Trige-Ølsted skal forretningsudvalget komme med følgende bekymringer/bemærkninger;

Vi er i to omgange blevet orienteret om planen for byudvikling af området ved Høgemosevej og Trige Centervej.

Vi har i begge omgange fremført bekymringer omkring byggehøjden ud mod Trige Centervej, da vi skønner at det vil give et meget kompakt udseende ud mod Trige Centervej, særligt på de højest beliggende arealer.

Herudover har vi udtrykt vores bekymring for den trafikale belastning af hele området og ikke mindst krydsende både mellem Trige Centervej og Høgemosevej, Trige Centervej og Smedebroen og i særdeleshed udkørslen fra Trige Centervej til Randersvej. I sidstnævnte kryds vil etablering af en højresvingsbane være et minimum. På et afholdt borger/ informationsmøde fik vi indtryk af,  at der vil bliver etableret et lyskryds mellem Smedebroen og Trige Centervej. Kan dette bekræftes?

Herudover har vi påpeget at det ikke fremgår af planerne, at der etableres tilstrækkelig infrastruktur, herunder etablering af børneinstitutioner, og skolepladser.  Planen læser vi som om det må forudsiges, at nybyggeriet er til børnefamilier, og vil skal derfor anmode om at der offentliggøres en valid prognose for tilgangen af børn til området.  Det er vores indtryk, at skolen ikke umiddelbar kan rumme en elevtilgang ud over de allerede igangværende bygge projekter. På den baggrunde skal vi spørge om der er valid prognose for elevmasse i forhold til tilgængelige skolepladser i Trige.

Endelig savner vi etableringsmuligheder for at forretninger og liberale erhverv kan blive en del af Trige by.

 

 

Trige den 12. oktober 2022

Steen Edeling,

formand Trige-Ølsted fællesråd.