Siden sidst » Lokalplan – 1156

Lokalplan – 1156

Ny vej fra Djurslandsmotorvejen til forbrændingsanstalten

Der har længe været tale om en vej fra motorvejen til fjernvarmeanlægget således tung trafik ikke skulle køre på Høgemosevej og Randersvej. Planerne har været frem og tilbage flere gange pga. miljø- og støjhensyn, men nu er lokalplanforslaget lagt ud til høring. Du kan læse om hele planen her.

Høringsperioden slutter 27. april 2022, så protester og kommentarer skal være indsendt senest den dato.