Siden sidst » Nyt boligområde nord for Byhøjtoften

Nyt boligområde nord for Byhøjtoften

Så er der så småt ved at komme gang i det næste boligområde i Trige.

Der er allerede jordarbejde i gang på området.

I lokalplan 1162, som er vedtaget af byrådet, er det meningen at der skal opføres boliger i op til to etager.

Lokalplanen er fremlagt på Hovedbiblioteket sammen med en klagevejledning. Hele planen kan ses i pdf-filen.

Se lokalplanen her.