Trige-Ølsted Fællesråd, Repræsentantskabsmøde 2023

Trige Forsamlingshus Smedebroen 6, Trige

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i Trige Forsamlingshus Torsdag den 9. november 2023 kl. 19.30. Dagsorden til repræsentantskabsmøde. Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden, Steen Edeling i hænde senest […]