Siden sidst » Borgermøde om Ny Brendstrupvej Tirsdag den 3. maj

Borgermøde om Ny Brendstrupvej Tirsdag den 3. maj

Tirsdag den 3. maj 2022, kl. 17:00 – 18:30 inviterer kommunen til borgermøde på Skoletorvet på Lisbjergskolen, Lisbjergvej.

Mødet afholdes i forbindelse med høring om indkaldelse af idéer og forslag til miljøvurderingen og kommuneplantillæg for en ny vej mellem Viborgvej og Søftenvej.

Aarhus Byråd har besluttet at indlede planlægningen og gå videre med projektet for en ny vej, der skal forbinde Viborgvej og Søftenvej og med forbindelse til Paludan-Müllers Vej.

Det forventes, at der i forbindelse med denne indledende idé- og forslagsfase vil komme forslag til justeringer af linjeføringen, som kan være relevante at undersøge. Kommunen vil derfor gerne drøfte og høre din mening om projektet.

Formålet med mødet er således, at du får information omhandlende projektet og på den baggrund kan indsende et skriftligt høringssvar med forslag og idéer til miljøvurderingen og kommuneplantillæg.

Program fra 17:00 – 18:30

  • Velkomst
  • Præsentation
  • Spørgsmål og dialog
  • Afrunding

Tilmelding til mødet på: deltag.aarhus.dk senest den 2. maj.

Debatoplæg om ny Brendstrupvej kan læses her.