Fællesrådet i dit lokalområde

Velkommen til
Trige-Ølsted Fællesråd

Fællesrådet ønsker at være en stærk paraplyorganisation for lokalområdet.

Borgernes talerør

Borgere, institutioner, foreninger og erhvervsdrivende samles på tværs af interesser og politisk ståsted med det fælles mål at styrke fællesskabet og skabe en positiv, rummelig udvikling i Trige og Ølsted. Fællesrådet er borgernes talerør og officielle samarbejdspartner med byråd og den kommunale forvaltning.

Pr. 1/1 2022 er der 36 medlemmer af Trige-Ølsted Fællesråd.

Velkommen til Trige-Ølsted Fællesråd

Hvem kan blive medlem?

Enhver forening, gruppe, organisation, partiafdeling, institution, skole, kirke, virksomhed m.m. med bopæl og/eller tilhørsforhold kan optages som medlem.

Et års medlemskab koster pt. 300 kr.

Kommende arrangementer

Se en liste over kommende arrangementer i lokalområdet.

Treklang

Seneste udgivelser

Treklang er lokalblad for området.

Ansvarshavende redaktør, repræsentant for fællesrådet, repræsentant for ST 70 samt frivillige medarbejdere står for bladets opsætning og indhold. Bladet omdeles gratis til alle husstande i Trige, Ølsted og Spørring 6 gange årligt.

Bladet er åbent for dine indlæg. Deadline angives i bladet. Treklang indgår som en del af byfornyelsen idet bladet får tilskud fra kommunikationspuljen.

Treklang 2024 nr. 133
Åbn
Treklang 2024 nr. 132
Åbn
Treklang 2024 nr. 131
Åbn