Trige by i fremtiden – dit input er vigtigt.

Hvilke kvaliteter og potentialer, er vigtige i Trige og hvad kan styrkes i dit lokalområde på lang sigt? Aarhus Kommune arbejder med en Byskitse for Trige By. Byskitsen peger mange […]

Aarhus Byråd vedtager ny vej

Byrådet har vedtaget lokalplan 1156 vedrørende en forbindelsesvej fra motorvejen til genbrugsstationen og Randersvej. Detaljerne kan ses i vedhæftede pdf-fil.

Høringssvar Høgemosevej – Trige Centervej

På vegne af Fællesrådet i Trige-Ølsted skal forretningsudvalget komme med følgende bekymringer/bemærkninger; Vi er i to omgange blevet orienteret om planen for byudvikling af området ved Høgemosevej og Trige Centervej. […]

Nyt boligområde nord for Byhøjtoften

Så er der så småt ved at komme gang i det næste boligområde i Trige. Der er allerede jordarbejde i gang på området. I lokalplan 1162, som er vedtaget af […]

Borgermøde om Ny Brendstrupvej Tirsdag den 3. maj

Tirsdag den 3. maj 2022, kl. 17:00 – 18:30 inviterer kommunen til borgermøde på Skoletorvet på Lisbjergskolen, Lisbjergvej. Mødet afholdes i forbindelse med høring om indkaldelse af idéer og forslag […]

Lokalplan – 1156

Ny vej fra Djurslandsmotorvejen til forbrændingsanstalten Der har længe været tale om en vej fra motorvejen til fjernvarmeanlægget således tung trafik ikke skulle køre på Høgemosevej og Randersvej. Planerne har […]

Lokalplan – 1162

Til det boligområde i lokalplan 1162, nord for den nye bebyggelse på Pannerupvej. Her kan du her se detaljer om byggeplaner mm.  Bemærk at planen er i høring indtil 23. […]